Data-kabling

Skal du bygge nytt eller renovere, ta kontakt så kan vi sammen kable ditt bygg riktig.

Er ditt bygg riktig kablet?

Et datanettverk er underlagt en “EKOM-forskrift” som henviser til standarder, samt at utførende part skal ha en sentral godkjenning fra Nkom (tidligere Post og Teletilsynet).

Elektro 4 har naturligvis denne godkjenningen og kan i samarbeid med kunden definere behov og kriterier for datakabling, som ikke bare er forenlig med dagens standard, men også være tilrettelagt for fremtiden. 

Skal du bygge nytt eller renovere, ta kontakt så kan vi sammen kable ditt bygg riktig. 

Søk blant Elektro4 sine sider

Search