Prosjektering

Å se visuelt hvordan en teknisk løsning skal bli, anser vi som en forutsetning med dagens teknologi.

Vi kan visualisere prosjektet før du gjennomfører

Poenget er at det fungerer i hverdagen, at det er et godt sted å være. Da er det flere faktorer som spiller en vesentlig rolle.

Hvordan vil de tekniske løsningene påvirke drift og vedlikehold, valg av energikilder, lys og varme, inneklima, det teletekniske, overvåking, miljøeffektivitet og så videre. Da er det ikke nok med bare gode hensikter, man må også kunne kombinere sunn fornuft og god økonomi. Vi snakker om prosjektering på høyt nivå! 

Det er her vi kommer inn, helst fra starten av. Som rådgivere og diskusjonspartner for å komme frem til det mest ideelle for hva bygget skal representere og være til for. Det å få være med på å utvikle slike prosjekt sammen med arkitekter og entreprenører har vi lang erfaring med. Vi skal være lydhøre, ryddige og løsningsorienterte. Når det i neste omgang materialiserer seg fra analyser og tegnebrett til ferdig installasjon, vet vi at sluttbrukerne får det de har etterspurt. Det får vi gode tilbakemeldinger på. 

Vi bruker prosjekteringsverktøyet Revit sammen med MagiCAD. Revit benyttes både til å få ut plantegninger i 2D og visualisering og prosjektering i 3D.  Vi benytter Solibri for visualisering og kollisjonskontroll av sammensatte 3D modeller. Da kan vi sammen planlegge tekniske løsninger, plasseringer, legge en plan for utførelsen og da ikke minst utføre prosjektet om det også skulle være ønskelig 

Prosjektering

Husk å kreve dokumentasjon etter prosjektet

Etter et prosjekt eksempelvis knyttet til elektroinstallasjoner er du som eier av bygget ansvarlig for å kunne dokumentere hva som er gjort, hvem som har gjort det og hvorvidt det er innenfor gjeldende tekniske forskrifter.  

Etter endt prosjekt overleverer vi et FDV(Forvaltning, drift og vedlikehold) dokument som beskriver alt som er gjort, slik at du har en bekreftelse og tydelig dokumentasjon på at alt er i henhold til dagens forskrifter.  

Du som kunde skal sitte igjen med følelsen av innsikt, full kontroll og trygghet. Det er vårt ansvar å sikre den beste løsningen for ditt prosjekt. 

Ønsker du å vite mer om muligheter innen elektro – prosjektering, ta kontakt enten via skjema eller direkte til en av våre prosjektledere.  

Adgangskontroll

Gumpens Auto Grenland

Komplett og kraftfull leveranse til Gumpens Auto Grenland sin nye storstue.

Belysning

Nye Østre Porsgrunn kirke

Elektro 4 har stått for elektrotekniske installasjoner i nye Østre Porsgrunn kirke.

Søk blant Elektro4 sine sider

Search