Enøk

ENØK – eller energiøkonomisering som det egentlig heter – er et kjent begrep som beskriver hvordan du som huseier / byggeier kan bruke strøm og annen energi mer fornuftig.

Hva kan jeg spare med «Enøk-tiltak»?

Enøk er ikke nødvendigvis et kjent begrep for alle –  så vi guider deg gjennom det viktigste du behøver å vite.

Enøk står for “energiøkonomisering”. En kan også bruke begrepet energieffektivisering. I bunn og grunn betyr det å utnytte energien ved å: 

  • Ha mindre strømforbruk 
  • Utnytte hver kWt 
  • Benytte seg av rimeligere og gjerne fornybare energikilder

Hvor mye du kan spare på dette er individuelt fra bolig til bolig, men under er en oversikt fra Enøk-guiden.

Hva kan jeg gjøre selv uten investeringer:

  • Reduser innetemperaturen i oppholdsrom til 20-22 grader
  • Når du lufter, sett vinduene en kort periode på vidt gap – gjerne gjennomtrekk, lukk så helt igjen
  • Ikke sløs med varmtvannet
  • Velg utstyr (kjøleskap, frysere etc.) med lavt energiforbruk. Sjekk energimerkingen
  • Slukk lyset når du ikke trenger det
  • Slå (helt) av apparater som ikke er i bruk

Å spare strøm er en kombinasjon av innsikt i egne rutiner og kunnskap omkring moderne løsninger.  

Våre fagfolk bistår gjerne dersom du ønsker å spare miljø og penger på samme tid. 

Søk blant Elektro4 sine sider