Termografering

Varmesøkende kamera, eller termografering som det heter på fagspråket, brukes innenfor flere ulike områder.

Trygg dine verdier med El-kontroll:

Fagfolk bør sjekke ditt anlegg med jevnlig El-kontroll eller ved eierskifte. Feil i elektriske anlegg kan være skadelig både for dine verdier i eiendom, liv og helse.  

Termografering er den eneste måten man kan avdekke skjulte feil i et elektrisk anlegg ved El-kontroll. 

Termografikamera kan brukes til forebyggende tiltak slik som ved El-kontroll for å finne evt. varmgang i elektrisk utstyr FØR det er for sent, eller kommet så langt at kabler og utstyr har blitt skadet.  Ved en El-kontroll utført med termografikamera kan man avdekke dårlig kontakt, usikrede tilkoblinger og slitasje, eller andre skjulte skader på ditt elektriske anlegg som kan gi varmgang. 

«Varmgangstester» utfører vi  i både nye og eldre tavler. Begynner det å brenne i en tavle er det ikke bare selve brannen som er risikofaktoren.  Det kan medføre store kostnader grunnet avbrudd i strøm (produksjonsstopp, uønsket temperaturforandring i bygg  osv.).  

Mange av våre kunder som får utført El-kontroll bruker blant annet dette for å kunne få lavere forsikringspremie. Vi jobber mye for forsikringsselskapene med forebyggende kontroller. Dette gjelder både for næringseiendom og for landbruket. 

Det er viktig å skille mellom en elsjekk som hvilken som helst godkjent elektriker kan utføre , det lokale eltilsyn sine stikkprøvekontroller og en El-kontroll. 

Vi er både  NEMKO- (NEK 405)  og Veritas-sertifisert for å utføre El-kontroll med El-termografering og besitter en unik kompetanse på dette feltet.  

Landbruk

For landbruket er det  lovpålagt å ha El-kontroll. Statistikk fra landbrukets brannvernkomité viser at svært mange landbruksbranner kunne vært unngått ved hyppigere El-kontroll. Det være seg driftsbygninger, låve, fjøs, våningshus osv. Her er vi også sertifisert etter både myndighetene og forsikringsselskapene sine krav. 

Feilsøk

Vi er også spesialisert innenfor termografering ifbm feilsøk og lokalisering av skade på varmekabel eller lekkasje på vannbåren varme og lokal utbedring av dette. Dette gjør at skaden utbedres lokalt der skaden er og man slipper eventuelt å rehabilitere hele gulv. Dette gjelder for varmekabler både inne og ute. 

Vi jobber mye med lokalisering / peiling og å merke opp varmekabler eller vannbårne varmesløyfer der man skal utføre boring eller meisling i gulv så kabler etc. ikke skades. 

Ofte jobber vi her for forsikringsselskapene. 

Vi besitter høy kompetanse og har 20 års erfaring med dette. Kostnadsbesparelsene er også her en sentral faktor.  Får du oss til å feilsøke ved hjelp av termografering kan det bety at total rehabilitering av foreksempel badet kan unngås.  

 

Søk blant Elektro4 sine sider

Search