Brann

Med fremtidsrettede løsninger kan du være tryggere og brannmannskapene være raskere.

Finn ut hvor det brenner

Når alarmen går – hva er det første du tenker? Hvor brenner det! Med våre løsninger vil du kunne ha en skjerm sentralt plassert, som viser deg komplett oversikt over bygget og lokalisering av alle sensorer.

Når en alarm går, kan du øyeblikkelig se hvor det brenner. Dette er en løsning som brannmannskapene virkelig kan dra nytte av, da de øyeblikkelig kan orientere seg og spare mye tid på å lokalisere sensor som er utløst. Er det en teknisk feil, kan vakten/ teknisk ansvarlig, administrere hele systemet med alle sensorer fra denne sentralen.

Moderne brannsikkerhet

Brannvern skal hindre at det oppstår brann. Hvis dette ikke lykkes, skal det begrense skade på liv og eiendom på best mulig måte. De gjeldende lover og forskrifter i henhold til brannsikkerhet er det eiere og brukere som har ansvaret for. 

Det finnes brannvarslingsanlegg med flere ulike løsninger, til alle typer bygg. Anleggene tilpasses alltid etter behov og kan innebære alt i fra de mest avanserte løsninger til mer standard brannvarslingsanlegg med røyk, varmedetektorer og manuelle meldere. I bygg med ekstra stort sikkerhetsbehov er det vanlig å kombinere varsling med slukkeanlegg. 

Elektro 4 har over 30 års erfaring med løsninger knyttet til sikkerhet og brann. Vi har den høyeste sertifiseringen i tiltaksklasse 3 (brann og ledesystem/nødlys) som lar oss kunne bistå i en prosjekteringsfase, men også kunne utføre installasjonen samtidig. Vi er totalleverandør av komplette anlegg uansett størrelse.  

Med våre løsninger vil vi skape en følelse av fremtidsrettet trygghet.  

Adgangskontroll

Gumpens Auto Grenland

Komplett og kraftfull leveranse til Gumpens Auto Grenland sin nye storstue.

Belysning

Nye Østre Porsgrunn kirke

Elektro 4 har stått for elektrotekniske installasjoner i nye Østre Porsgrunn kirke.

Søk blant Elektro4 sine sider

Search