Elbil-lading

Har du el-bil, er det den fastmonterte ladestasjonen som blir anbefalt. Da får du en ladeboks med kontrollenheten hengende på veggen og med kabel som passer til bilen.

Riktig strøm til bilen

Vi leverer og installerer de markedsledende laderne. Må du rigge deg til med ny kurs ut fra sikringsskapet, ordner vi selvsagt det i samme slengen. Det er jobben vår å se til at alt er på stell.

Fastmontert ladestasjon for el-bil

Har du el-bil, er det den fastmonterte ladestasjonen som blir anbefalt. Det er ikke lov å lade på dine eksisterende stikkontakter (Schuko) om du lader mer enn bare helt sporadisk. 

Du får en ladeboks med kontrollenheten fastmontert på veggen og kabel som passer bilen din. Fordelen med en slik ladestasjon er at det er enklere å sette bilen på lading hver dag, samtidig som den krever mindre vedlikehold og ettersyn. Det er også en langt sikrere løsning. 

Vi leverer og installerer de markedsledende laderne. Må du rigge deg til med ny kurs ut fra sikringsskapet, ordner vi selvsagt det i samme slengen. Det er jobben vår å se til at alt er på stell og at du får riktig ladekapasitet som også er fremtidsrettet. Verken mer eller mindre. 

Økt sikkerhet for bilen, deg og dine naboer

Ingen flere sikringer som går, samt redusert varmgang og brannfare. Med en fastmontert lader/ladeboks forsvinner faremomentene med lading i stikkontakt. Bilen lades raskt og trygt, du holder deg på rett side av loven og du kan sove godt om natten.

En god investering i egen bolig

Bruk kun reserveladeren til det den er ment som

Reserveladeren som kommer med bilen er nettopp det – en reserve. Det er ikke meningen at det skal være hovedladeren til bilen 24/7. 

  • Lading med reservelader vil også normalt bruke svært mye lengre tid sammenlignet med ladeboks.

La reserveladeren ligge i bilen, så har du den når du trenger den. 

Husk at det er egne krav til elbil-lading både for private, næring og borettslag. 

Når du tenker å anskaffe deg ladestasjoner og elbil har vi noen tips på veien

  1. Forhør deg med dine ansatte og leietagere omkring deres behov nå og fremover de neste årene 
  2. Skal du ha gratis lading eller tenker du å ha en form for betalingsløsning? 
  3. Kontakt elektriker for å kartlegge nåsituasjonen for ditt el-anlegg. Dette for å se hva som kreves for å imøtekomme behovet for strøm. Først da kan du få laget en kravspesifikasjon som du kan sjekke pris på i markedet 
  4. Dobbeltsjekk at leverandør / elektrikeren har kunnskap og erfaring innen elbil-lading før du inngår avtale. 

Vi har levert svært mange ladere. Alt i fra enkelt eller dobbeltladere hos private, til større anlegg hos Borettslag og offentlige plasser. 

Elektro 4 har både sertifisering og kunnskapen til å legge til rette for riktig elbil-lading for ditt næringsbygg. Vi er størst på lading i vår region og har også samarbeid med de fleste bilforhandlere i området.   

Ta kontakt så ser vi på ditt behov sammen. Vi KAN lading !  

Søk blant Elektro4 sine sider

Search