Sykesignal-anlegg

Vi er leverandør av moderne helseteknologi både til sykehus og eldreomsorgen.

Enten en er pasient på sykehus eller beboer på sykehjem skal vedkommende føle seg trygg.

Da er det viktig med gode varslingsanlegg som er enkle å bruke og ikke minst tydelige.
Elektro 4 kan levere varslingsanlegg fra globale underleverandører, hvor pasienten kan dra i en snor slik at en stille alarm går. Da aktiveres det automatisk et signal på vaktroms-panelet samt et display i gangen som lyser.

Søk blant Elektro4 sine sider

Search