El-kontroll

Formålet med en el-kontroll er å sjekke at boligens elektriske anlegg er trygt og oppdatert. En el-kontroll vil også avdekke eventuelle feil som kan gjøre stor skade og i verste fall brann.

Hvorfor ha en el-kontroll?

Formålet med en el-kontroll er å sjekke at boligens elektriske anlegg er trygt og oppdatert. En el-kontroll vil også avdekke eventuelle feil som kan gjøre stor skade og i verste fall brann. 

En el-kontroll inneholder:

I sikringsskap: 

  • Kontroll av temperatur i koblinger med digitalt termometer. 
  • Kabeltverrsnitt i forhold til sikringsstørrelser 
  • Kabelinnføringer og tetting i skap 
  • Isolasjonsmåling av kursene 
  • Test av jordfeilbryter
  • Kontroll av overspenningsvern (Ikke krav i gamle installasjoner) 
  • Jording og utjevning 

Installasjoner for øvrig: 

Varmgang i kontakter som kan skape svidd utstyr 

  • Ledninger, fastmontert utstyr og forbrukerutstyr 
  • Lavvolt belysninger – downlights etc. 
  • Jording og utjevning 

Visste du at myndighetene stiller sterke krav til at alt arbeid på ditt elektriske anlegg skal dokumenteres?

Søk blant Elektro4 sine sider

Search