Elsikkerhet

Det er ikke for ingenting at bransjen anbefaler jevnlig sjekk av det elektriske anlegget i hjemmet. – Boligeier er selv ansvarlig for sikkerheten, og det kan – i verste fall – få fatale konsekvenser hvis man slurver, sier Anders Martinsen ved Elektro 4 på Borgestad.
Han er godkjent og sertifisert kontrollør med lang erfaring i bransjen, og er tydelig på hvorfor en el-kontroll er så viktig. – Først og fremst så handler det selvfølgelig om sikkerheten til den enkelte beboer i husstanden. Men det er også viktig å poengtere det ansvaret som hefter ved boligeier; dersom ting ikke er på stell, kan det føre til avkortning på forsikringen ved for eksempel en brann. I motsatt fall kan det å gjennomføre kontroller jevnlig gi rabatter (på forsikringen), forklarer han.

FAGFOLK

Martinsen understreker at kontrollen må være foretatt av godkjente og sertifiserte fagfolk for at den skal være gyldig. Han legger til at det er en omfattende liste over sjekkpunkter som gjennomgås. – Vi starter med en visuell kontroll, før vi tester alle sikkerhetsfunksjoner i anlegget. Da måler vi blant annet spenninger og motstand. På denne måten kan vi også avdekke usynlige feil på anlegget. I tillegg tar vi en runde på bruken av skjøteledninger og «padder». Dette er jo el-artikler som er ment for midlertidig bruk, og som kan utgjøre en stor brannfare når de brukes over tid. Vi i Elektro 4 og resten av bransjen anbefaler kundene å gjennomføre en elkontroll hvert femte år.

ANBEFALINGER

Martinsen er tydelig på at de kun kan komme med anbefalinger overfor kunden. Det er opp til den enkelte å avgjøre om de ønsker å følge dem, eller ei. Kontrollørene kan ikke komme med pålegg. Men, han minner igjen om at det er boligeier som er ansvarlig for elsikkerheten. – For eksempel gir vi alltid kundene våre råd om å montere ekstra stikkontakter i tilknytning til TV-en. I dag er det faktisk et krav at vi skal ha minst seks stykker, slik at vi unngår bruken av skjøteledninger. Dersom vi ser feil og mangler som vi mener bør utbedres, så vil vi selvsagt råde kundene til å gjøre ting etter forskriftene. Slik er de med på å bedre elsikkerheten i hjemmet!

NYE REGLER

Les mer om elkontroll: https://elektro4.no/privattjeneste/el-kontroll/

Apropos regler og forskrifter. Fra og med 01. januar 2023 inntrådte helt nye regler for nyinstallasjon av elbil-ladere hjemme. Det er en betydelig innstramming av de tidligere anbefalingene som nå innføres. Fra og med 1. januar 2023 kreves det at man installerer ladestasjon til elbil. Det er også bestemt at man ikke kan benytte stikkontakter og industrikontakter som ikke er spesielt tilpasset elbil-lading. Kravet gjelder for alle typer boliger, også fritidsboliger.

EN MULIG FARE

Å lade på vanlig stikkontakt på egen kurs- er altså nå ikke lenger lov å bruke til lading av elbil/hybridbil. Det er viktig å presisere at det kan representere fare og at myndighetene derfor har strammet inn regelverket. Den økte risikoen er blant de viktigste årsakene til at vi sterkt anbefaler ladestasjon etter de nye reglene, sier Dennis Schönning.

FLERE FORDELER

Han er montør av elbil-ladere og blant de mest erfarne på huset. Selv om de nye reglene innebærer en økt utgift for mange, så er det langt fra bortkastede penger, mener Schönning. – Dette er en investering på flere plan. Den «lovlige» ladeboksen er spesielt utviklet for å lade elbil, med riktig kurs og jordfeilvern. Det gjør den tryggere med tanke på brannvern, samtidig som den gir hurtigere og bedre lading til bilen. I tillegg er flere av de nye modellene så smarte at de kan styre ladingen etter når strømprisene er lavest, forklarer montøren.

PRIS

Hva koster så den nye ladeboksen? Det er et spørsmål de fleste vil stille, og svarene vil variere noe. – Men i de fleste tilfeller så vil prisen ligge på rundt 15 000 kroner. Sørg for å kartlegge forholdene hjemme, og oppsøk en fagperson som kan se på strømopplegget og gi råd for hvilken ladestasjon du bør velge tilpasset ditt behov, avslutter Dennis Schönning ved Elektro 4 på Borgestad.

Endringer i Avhendingslova

1. januar 2022 ble det innført skjerpede krav til den som selger bolig. Nå er det ikke lenger mulig å selge boligen «som den er». Selger er ansvarlig for alle feil og mangler som ikke kommer frem av salgspapirene. Dette betyr i praksis:

  • Ansvaret for skjulte feil og mangler hviler på selger.
  • Det stilles skjerpede krav til takstmannen mtp. hva som skal vurderes, og hvordan undersøkelsen gjennomføres.
  • Det er selgers plikt til å opplyse om feil og mangler i salgsoppgaven, samt at boligen er nøye vurdert på forhånd.

Søk blant Elektro4 sine sider

Search