Elbillader

Har du ladbar hybrid eller el-bil, er det den fastmonterte ladestasjonen som blir anbefalt. Da får du en ladeboks med kontrollenheten hengende på veggen og med kabel som passer til bilen.

Riktig strøm til bilen

Vi leverer og installerer de markedsledende laderne. Må du installere ny kurs ut fra sikringsskapet, ordner vi selvsagt det samtidig. Det er jobben vår å se til at alt er i orden. 

Easee-lader

Fastmontert ladestasjon for el-bil

Har du el-bil, er det den fastmonterte ladestasjonen som blir anbefalt. Det er ikke lov å lade på dine eksisterende stikkontakter (Schuko) om du lader mer enn bare helt sporadisk. 

For mer informasjon se DSB sine hjemmesider fra side 5 i veilederen til gjeldende forskrifter- Elsikkerhet nr. 91.

Du får en ladeboks med kontrollenheten fastmontert på veggen og kabel som passer bilen din. Fordelen med en slik ladestasjon er at det er enklere å sette bilen på lading hver dag, samtidig som den krever mindre vedlikehold og ettersyn. Det er også en langt sikrere løsning. 

Vi leverer og installerer de markedsledende laderne. Må du rigge deg til med ny kurs ut fra sikringsskapet, ordner vi selvsagt det i samme slengen. Det er jobben vår å se til at alt er på stell og at du får riktig ladekapasitet som også er fremtidsrettet. Verken mer eller mindre. 

Økt sikkerhet for bilen, deg og dine naboer

Ingen flere sikringer som går, samt redusert varmgang og brannfare. Med en fastmontert lader/ladeboks forsvinner faremomentene med lading i stikkontakt. Bilen lades raskt og trygt, du holder deg på rett side av loven og du kan sove godt om natten.

En god investering i egen bolig.

Bruk kun reserveladeren når du må!

Reserveladeren som kommer med bilen er nettopp det – en reserve. Det er ikke meningen at det skal være hovedladeren til bilen 24/7. 

  • Lading med reservelader vil også normalt bruke svært mye lengre tid sammenlignet med ladeboks.

La reserveladeren ligge i bilen, så har du den når du trenger den. 

Husk at det er egne krav til elbil-lading både for private, næring og borettslag. 

Det anbefales også spesiell aktsomhet ved behov for lading i Danmark.  Både mtp. sannsynlighet for underdimensjonerte anlegg, og også fare for jordforbindelse ved lading fra schuko-plugg (vanlig stikk). Noe som vil kunne medføre fare ved berøring av bilen.

Søk blant Elektro4 sine sider

Search